mz-banner lees meer

Noot van de redactie:

Het interview vond

plaats ruim voordat

het dagelijks bestuur

in februari haar

functie neerlegde.

INTERVIEW VOORZITTER

mz_icoon rubriek

Aan het einde van de kerstvakantie sprak de redactie van het MZC clubmagazine met voorzitter Eric Ronkes. Centrale vraag daarbij was: hoe staat de jonge fusieclub er in zijn ogen voor? We legden de preses ook de

uitkomst van een ‘mini-enquête’ onder jeugdtrainers en -leiders voor.

‘Mensen vanbuiten

vinden het knap

wat er bij ons gebeurt’


voorzitter

MZC Interview

5/12
Loading ...